Over ons

De Pranger-Rosier Groep bestaat uit Pranger-Rosier Installaties, met vestigingen in Dokkum en Leeuwarden, Otte Installaties in Sneek en Equu in Leeuwarden. Samen houden wij ons bezig met technische dienstverlening in de utiliteit, de industrie- en de woningbouw, zowel particulier als projectmatig. Het bedrijf onderscheidt zich door een integrale kijk op installaties: wij zijn uw partner van ontwerp tot en met inbedrijfstelling, management, onderhoud en beheer, in alle technische disciplines.

Van alle markten thuis

Dokkum is het hoofdkwartier. Grote projecten worden van hieruit gecoördineerd. Het is ook de zetel van administratie, personeelszaken, directie, magazijnbeheer en overige ondersteunende afdelingen. Vanuit Leeuwarden wordt ons professionele service-bedrijf aangestuurd, Otte Sneek bedient de woningbouw/-renovatie, particuliere markt en kleine lokale utiliteit en Equu is de partner voor energiebeheer, gebouwautomatisering en gebouwbeheer; zo is Pranger-Rosier altijd dichtbij de klant.

Kennis & ervaring

Pranger-Rosier heeft de kennis, de ervaring en de schaalgrootte om de meest uiteenlopende projecten zelfstandig te kunnen uitvoeren. Waar nodig sluiten wij samenwerkingsverbanden en strategische allianties.

Pranger-Rosier is een marktgerichte organisatie: niet te klein voor de grote projecten, niet te groot voor de kleine klus. Begrippen als samenwerking, communicatie, betrouwbaarheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid kenmerken de bedrijfscultuur. De belangen van de klant staan centraal in al ons doen en laten.

Het bedrijf onderscheidt zich door een integrale kijk op installaties: wij zijn uw partner van ontwerp tot en met inbedrijfstelling, management, onderhoud en beheer, in alle technische disciplines

Historie

In Dokkum en omstreken komen de namen Pranger en Rosier al sinds jaar en dag voor. Beide families zijn actief in handel en nijverheid. Vanaf 1967 bundelen Yde Pranger en Jaap Rosier hun krachten. Eerst leveren zij uitsluitend éénpijps-CV-systemen, maar al snel groeit het bedrijf uit tot totaalinstallateur.

1970

1970 tot 1992

Na de overname van Installatiebedrijf Faber op Schiermonnikoog wordt er aanvankelijk, begin jaren zeventig, gewerkt met ongeveer twintig man. Maar het bedrijf groeit gezond: in 1988 wordt er een vestiging in Drachten geopend en in 1990 wordt installatiebedrijf Versalo in Leeuwarden overgenomen. Om ook in de opkomende beveiligingsmarkt voet aan de grond te krijgen wordt in 1992 Hacquebord Beveiligingen verworven.

1992

1992 tot 1997

De vestigingen bedienen de lokale markt, terwijl grote projecten vanuit Dokkum worden gecoördineerd. Hier zetelen ook de ondersteunende diensten, zoals administratie, personeelszaken en magazijn.
Het bedrijfspand aan de Hendoweg barst ten gevolge van de stormachtige ontwikkelingen bijna uit zijn voegen. In 1997 besluit het management tot nieuwbouw aan de Beurtvaart, het huidige pand.

2003

2003 tot 2010

Ook in de eenentwintigste eeuw blijft Pranger-Rosier vitaal. In 2003 en 2004 worden Installatiebedrijf Otte te Sneek en Wissmann Installaties te Sexbierum aan de groep toegevoegd. Om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn wordt er in 2010 een nieuw pand in Leeuwarden gebouwd.

2018

2018 tot heden

In 2018 is het nieuwe bedrijf Equu gestart voor het ondersteunen van opdrachtgevers bij energiebeheer, gebouwautomatisering en gebouwbeheer

In mei 2021 is hebben de families Pranger en Rosier de aandelen in Pranger-Rosier Holding verkocht waardoor het bedrijf onderdeel is geworden van de Unica Groep.  Als onderdeel van dit landelijke concern kunnen Pranger-Rosier, Otte en Equu zich verder ontwikkelen.

Huidige vorm

Pranger-Rosier heeft zijn huidige vorm gevonden: 250 medewerkers en 4 vestigingen, een slagvaardig bedrijf, dat altijd dichtbij de klant staat.

De zekerheid van kwaliteit

Kwaliteit staat bij Pranger-Rosier Installaties hoog in het vaandel en is daarom nauw verweven in al onze bedrijfsprocessen. Onze medewerkers zijn trots op het installatievak en dragen adequaat zorg voor de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem borgt de kwaliteit in onze organisatie. Geen papierwinkel, maar praktische procedures, vertrouwd vastgelegd en bewaakt. Onderstaande certificaten garanderen de kwaliteit van Pranger-Rosier: 

ISO 9001

Dit kwaliteitsmanagement-systeem borgt dat we kritisch naar zijn naar ons zelf en dat er wordt geluisterd naar de eisen/ wensen van onze opdrachtgevers zodat het gewenste comfort wordt geleverd.

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem is ISO 14001 gecertificeerd. In dit kader is er veel aandacht voor naleven van wet- en regelgeving. Het beleid is er op gericht om energieverbruik, afvalstromen, CO2-uitstoot en negatieve invloeden op het milieu te beperken.

BRL 6000

De BRL certificering voor gastechnische, watertechnische en elektrotechnische installaties borgt dat de installatie voldoet aan alle daarvoor geldende normen. Op die manier ontstaat een veilig en kwalitatief goed eindproduct.

SCIOS

Onderhoud en inspecties aan stookinstallaties en gasleidingen worden uitgevoerd onder de SCIOS-certificering. Hiermee worden de werkzaamheden zodanig uitgevoerd dat er aan de gestelde eisen met betrekking tot veiligheid, rendement en milieubelasting wordt voldaan.

VCA**

Veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Het voorkomen van ongevallen door risico’s vroegtijdig te signaleren speelt hierbij een belangrijke rol. Met de VCA**-certificering wordt geborgd dat onze organisatie voorziet in voorwaarden om veilig te kunnen werken.

BORG

Pranger-Rosier is een BORG technisch beveiligingsbedrijf. Met deze certificering mogen er elektronische en bouwkundige maatregelen (beveiliging) in alle risicoklassen worden aangebracht. Het gaat hierbij om inbraakpreventie en –beveiliging.

BMI 2011

Wij zijn gecertificeerd om brandmeldinstallaties te ontwerpen, installeren en onderhouden onder de BMI 2011 norm. Hiermee wordt geborgd dat de installatie door deskundig personeel wordt gerealiseerd en dat er aan alle (wettelijke) eisen wordt voldaan.

F-GASSEN

Vanuit milieuwetgeving mag alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf zogenaamde koudemiddelen handelingen uitvoeren. Dit zijn werkzaamheden aan koelinstallaties en airconditioningapparatuur waarbij koudemiddelen worden toegepast. 

PED

Wij zijn gecertificeerd om middelgrote koelinstallaties te ontwerpen en te installeren die onder de Europese PED-richtlijn vallen. Deze certificering borgt dat er op gestructureerde wijze een technisch constructie dossier wordt opgesteld en dat er een CE-markering wordt aangebracht op de installatie.

SEI

Met een erkenning van de Stichting Erkenning Installatiebedrijven wordt aangetoond dat er voor de vakgebieden water-, elektro- en gastechniek vakmensen in dienst zijn en dat er middelen beschikbaar zijn waarmee de kwaliteit van gerealiseerde installaties kan worden gecontroleerd.

KENTEQ

Wij zijn door Kenteq erkend als leerbedrijf. Dat betekent dat we medewerkers een praktijkopleiding mogen geven en dat er plaats is voor stagiairs. Opleiding en begeleiding wordt verzorgd door ervaren en gecertificeerde medewerkers.

Downloads

U kunt hier documenten downloaden door op onderstaande links te klikken:

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. 

PRANGER ROSIER part of unica logo DIAP

24/7 bereikbaar voor technische storingen
Privacy Policy | Disclaimer

Ontwerp en realisatie door